Termeni si Conditii - Definitii Generale

DEFINITII GENERALE 

 

AVARCA SANDALE, www.avarcasandale.ro, numit in continuare AVARCA SANDALE, este brandul societatii Comerciale SC ELA GRUP STYLE SRL, organizata in baza legii romane, cu sediul in Bucuresti, Strada Calea Mosilor nr 258 sector 2, cod de identificare fiscala 15444168, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/6672/2003. 

 

SITE/DOMENIU: 

 - toate informatiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric; 

 - continutul oricarui buletin informativ sau e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR sai de catre AVARCA SANDALE prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; 

 - orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat al AVARCA SANDALE UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta; 

 - informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de AVARCA SANDALE intr-o anumita perioada; 

 - informatii legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care AVARCA SANDALE are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada; 

 - date referitore la AVARCA SANDALE, sau alte date privilegiate ale acesteia. 

SERVICIU - serviciul de comert electronic condus exclusiv pe portiunile public disponibile ale SITE-ULUI, in sensul acordarii posibilitatii CLIENTULUI sa contracteze produse si/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzand si alte mijloace de comunicare la distanta (i.e. telefonic). 

UTILIZATOR - Persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare intre AVARCA SANDALE si acesta. 

CONT - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restrictionate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU. 

CLIENT - Persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care are sau obtine acces la CONTINUT si SERVICIU, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare intre AVARCA SANDALE si acesta, sau persoana fizica sau juridica care beneficiaza de pe urma produselor si/sau serviciilor oferite de AVARCA SANDALE si achizitionate de catre acesta prin folosirea SERVICIULUI 

DOCUMENT - prezentele Termeni si Conditii 

BULETIN INFORMATIV / NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre AVARCA SANDALE intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea AVARCA SANDALE cu referire la informatiile continute de acesta. 

TRANZACTIE – incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui produs / serviciu de catre AVARCA SANDALE catre Client indiferent de modalitatea de livrare. 

CONTRACT la distanta - conform definitiei cuprinse in O.U.G ( Ordonanta de urgenta a Guvernului ) nr. 34/2014.